Etimilojik Olarak Kahve

Bu Türkçe'de

Uzmanlara göre etimilojik olarak kahve kelimesi incelendiğinde; kahve ağacının ilk bulunduğu yer olan Habeşistan’ın Kaffa yöresinin Arapça karşılığı “qahwah “ karşımıza çıkmaktadır.

Bazı araştırmacılara göre Araplar bugün bilinen kahveyi henüz tanımıyorken kelime keyif veren içki, şarap anlamında kullanmaktaydı. Uzmanlara göre; etimilojik olarak bugünkü anlamını 14. yüzyılda kazanmaya başlamıştır. Bu Türkçe’de “kahve”ye dönüşmüş, buradan da Avrupa’da café, caffe, koffie, coffee, koffie, Kaffee şekline gelmiştir.