Gastronomi uzmanı kimdir?

Gastronomi Uzmanı Kİmdir.

Gastronomi uzmanı kimdir sorusunun cevabına geçmeden önce bu alanda eğitim veren Aydın üniversitesinin gastronomi hakkındaki açıklamasına bakalım. 

İstanbul Aydın Üniversitesi gastronomiyi; yiyecek ve içecek kültürünün bilime ve sanata dönüştürüldüğü, birçok pozitif ve sosyal bilimden beslenen multidisipliner​ bir alan olarak tanımlar.

Gastronomi; genel itibari ile sağlığa uygun, iyi düzenlenmi​​​ş, hoş ve lezzetli yemek düzeni ve sistemi olarak tanımlanmaktadır.

İstanbul Aydın Üniversitesi, web sitelerinde gastronomi uzmanı hakkında şu bilgileri aktarmaktadır:

“Dört yıllık bölüm programını tamamlayan öğrenciler gastronomi uzmanı (gastronomist) olarak mezun olurlar. Bu lezzet uzmanları, klasik şeflerden farklı olarak yiyeceklerin tüketime hazır hale gelinceye kadar olan fiziksel ve kimyasal süreçler hakkında bilgi sahibidirler.

Edinmiş oldukları kültür ve sanat bilgileri ile birleştirerek özel araç, malzeme ve teknikler kullanarak özgün yiyecekler üretebilirler ve görsel şölen içerisinde sunabilirler. Sağlıklı beslenme ve günümüz teknolojisine hakimdirler.

Bilimsel ve yenilikçi bir yaklaşım ortaya koyarak ekonomik üretim tekniklerinin geliştirilmesi, gıda maddelerinin raf ömrünün artırılması, Türk mutfak kültürü gibi konularda araştırmalar yapabilirler. Üretim sırasında çıkabilecek sorunları önceden öngörür ve önlemler alabilir.

Yiyeceklerin üretiminden konuklara servisine kadar olan tüm aşamaları denetleyebilir, kalite kontrolü yapabilir ve yönetebilirler. Mutfak bilgisinin yanı sıra yönetim, organizasyon, ekonomi ve pazarlama konularında bilgi ve becerileri de sahiptirler.”