Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Mezuniyet Koşulları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Mezuniyet Koşulları.

Genel itibari ile; sağlığa uygun, iyi düzenlenmi​​​ş, hoş ve lezzetli yemek düzeni ve sistemi olarak tanımlanan gastronomialanında eğitim görmek isteyenler için mezuniyet koşulları duyuruldu.

İstanbul Aydın Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezuniyet koşullarını web sitesinde şöyle duyurdu:

“Bir öğrencinin GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI programından mezun olabilmesi için, Genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olmalıdır.

Eğitim-öğretim programında yer alan tüm zorunlu  dersleri başarması Programda öngörülen diğer tüm çalışmaları başarmalıdır.

Toplam 240 AKTS kredilik iş yükünü tamamlaması İlgili Yönetim Kurulunca Mezuniyetine karar verilmiş olması gerekir. Mezuniyet kararı verilen öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak diploma ile birlikte ingilizce düzenlenmiş olan bir diploma eki verilir.”