Gastronomi

Gastronomiye olan talep bu alanda profesyonelleşme zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Gastronomi; genel itibari ile sağlığa uygun, iyi düzenlenmi​​​ş, hoş ve lezzetli yemek düzeni ve sistemi olarak tanımlanmaktadır. Bütün yiyecek ve içeceklerin tüketicilerin göz zevki ve damak tadına uygun, sağlıklı ve güvenilir bir şekilde yenmeye hazır hale getirilmesine kadar olan süreçler gastronominin çalışma konusunu oluşturmaktadır.

İstanbul Aydın Üniversitesi gastronomiyi; yiyecek ve içecek kültürünün bilime ve sanata dönüştürüldüğü, birçok pozitif ve sosyal bilimden beslenen multidisipliner​ bir alan olarak tanımlayarak devamda şu açıklamaları yapmaktadır:

“Günümüzde insanlar yedikleri ve içtiklerinin duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesine daha çok önem verir hale gelmiştir. Yiyecek ve içeceklerin servisi ve sunumu tüketicilerin tercihinde önemli bir rol oynamaktadır.

Sosyal ve kültürel değişimlere bağlı olarak beslenme alışkanlıklarında da farklılıklar gözlenmekte; globalleşen dünyada farklı lezzetlere olan taleplerde bir artış görülmektedir. Gastronomi, turistlerin destinasyon seçiminde de etkili olmakta; seyahat acentelerinin paket programlarına giderek artan bir şekilde gastronomiyi dahil etmektedirler.

Gastronomiye olan talep bu alanda profesyonelleşme zorunluluğu ortaya çıkmıştır.”